Композитни възстановявания

Композитните обтурации са класически начин за възстановяване в съвременната стоматология и изискват минимално отнемане на здрави зъбни тъкани. Имат добро свързване към зъба и са достъпни по отношение на цената. Дълготрайността им се определя от тяхната форма и размер. Подходящи са за малки до средни дефекти и разрушения на зъбите.