Здравето на венците е от съществено значение за дълготрайността на всяко лечение! Тъй като, проблемите на венците са причинени от бактериите в устата, контролирането им е много важно. Пародонталното почистване се грижи точно за това – редовно отстраняване на биофилма и зъбния камък от повърхността на зъбите.