Първо ще Ви подготвим. Ще започнем с почистване на зъбите и венците – здравето им е от съществено значение за успешното създаване на нова усмивка. Ще премахнем зъбния камък и
биофилма, за да подготвим основите за полагането на коронката или овърлея. След това ще се уверим, че всички зъби са здрави – при необходимост ще ги изградим наново и ще ги оформим. Това ще гарантира стабилност и дълготрайност на усмивката.

 

Ще направим проект – временен прототип на новите Ви зъби. Ще ги поставим в устата Ви, за да можете да видите как ще изглеждате след промяната. Можем да ги сложим само за момент или дълготрайно.

 

След подготвителната дейност ще поставим керамичните корони или овърлея, които сме подготвили на база дигитален модел специално за вас. Те ще покрият добре зъбите, които не харесвате, и ще се фиксират с цимент, за да сте сигурни, че ще им се радвате дълго.

 

Вече усмивката Ви е по-красива и по-здрава. Сега остава само финалната стъпка. Най-приятната от всички.

 

Продължи към трета стъпка